top of page

- JURIDISCHE MEDEDELING -

Juridische kennisgeving van de Cap Sensations-website – www.capsensations.com

11 place de port an dro, avenue de l'Atlantique

56 340 Carnac

CONTACTGEGEVENS

In overeenstemming met artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie (LCEN), worden gebruikers van de site www.capsensations.com geïnformeerd over de identiteit van de deelnemers aan de productie en monitoring van deze website:

De eigenaar/uitgever is een bedrijf, bekend onder de commerciële naam Golfe Excursions

Eigenaarsadres: 27 Espace des Alouettes – 56410 ERDEVEN

ONTWERP & REALISATIE

Webmaster: Albane JARNO - Klervi GRUNERT

De gastheer is een rechtspersoon: WIX

WERKING EN INHOUD

Wij herinneren u eraan dat de inhoud van de website onjuistheden of weglatingen kan bevatten en dat deze inhoud op korte termijn kan worden gewijzigd of bijgewerkt.

Ondanks alle zorg die is besteed aan het maken van deze website en aan het regelmatig bijwerken ervan, is het mogelijk dat er fouten in de gepresenteerde informatie en/of documenten zijn geslopen. Gebruikers van de website zullen daarom alle nuttige controles uitvoeren. De informatie die op deze website beschikbaar is, wordt louter ter informatie verstrekt en is niet contractueel. Cap Sensations kan dan ook geen aanspraak maken op vergoeding van directe of indirecte schade die de internetgebruiker lijdt als gevolg van het raadplegen van de informatie op deze website.

AUTEURSRECHTEN – AUTEURSRECHTEN

Elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Cap Sensations, is illegaal en vormt een overtreding die strafbaar is. Elke toegestane reproductie moet voldoen aan de volgende drie voorwaarden: gratis verspreiding, respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten: geen enkele wijziging of wijziging, en de bronvermelding "www.capsensations.com" duidelijk en leesbaar - bijvoorbeeld:  Dit document is afkomstig van de website van Cap Sensations: www.capsensations.com. Reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt.  »

bottom of page